Overeenkomstig art. 13 EU AVG, wijzen we erop dat uw gegevens bewaard zullen worden op basis van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volledige informatie overeenkomstig art. 13 EU AVG vindt u hierboven.